Tuesday, May 05, 2009

memo untuk kamu

manusia digari atas kesalahannya sebagai manusia?

manusia digari atas kesalahannya menyalurkan naluri sebagai seorang manusia?

DI-GARI?!

maka, hapuskan ia sama sekali dari wujud tergabung sebagai unsur asas dalam manusia...

maka, hapuskan saja nafsu menjadi suatu unsur yang membentuk manusia...

maka campak seluruhnya nafsu agar moral-moral, kod-kod betul-salah, tersedia cantek menelusuri jalan-jalan masa..

bergerak dengan mengatas-namakan sesuatu yang sama sekali tidak boleh disentuh yang dinamai agama?

memakai topeng-topeng moralis keagamaan bagi memenuhi kepentingan diri?

agama sentiasa dijadikan alasan bagi apa saja.. segalanya bermatlamatkan kepentingan..

pembunuhan dilakukan atas nama agama

peperangan dijustifikasi atas nama agama

penghapusan kaum dibenarkan atas nama agama

maka, apa lagi yang tinggal?

agama sebagai suatu institusi?

agama sebagai suatu konsep?

agama sebagai suatu kod moral?

atau agama itu kebenaran?